top of page
LOGO_natpis6_edited.jpg

Projekat je podržan od strane Lokalne Fondacije Pančevo

2-1.JPG
IMG_1855.JPG

Nikad nije previše rano da se bavimo kulturnim nasleđem! Zato smo se ovog decembra družili sa najmlađim osnovcima u Starčevu i kroz igru učili o prvim zemljoradničkim zajednicama na tlu Balkana. Radionice su uvele đake u svet neolitske svakodnevinice, arheoloških artefakata i zagonetki s kojima se arheolozi susreću istražujuću praistoriju!

Zatim su isprljali ruke do laktova pokušavajući da od gline naprave replike figurina starčevačke kulture, da bi kasnije mozgali i pokušavali da rekonstruišu namenu predmeta otkrivenih na neolitskom lokalitetu Starčevo Grad.

IMG_1925.JPG
4-2.jpg

Osim što su imali prilike da uđu u cipele pravih arheologa, đaci su stekli i brojna znanja o tome kako su u neolitskom periodu na prostoru današnjeg Starčeva ljudi živeli. Tako su se na panoima koje su kasnije samostalno ukrašavali, mogle videti neolitske kuće, posude, kao i brojni drugi predmeti koji su ih tokom ovih nekoliko dana inspirisali! Na kraju, ovi panoi odneti su nazad u školu, gde će duže vreme krasiti hodnike.

4-3.jpg
bottom of page