top of page
logo_zasajt_edited.jpg

Fondacija Neozoik izabrana je ove godine za VI  regionalni ciklus programa Kreativnog mentorstva! Naša Tamara predstavljaće Neozoik u ovom programu, gde će sa mentorom Filipom Šrajerom iz organizacije Dragodid (Zagreb, Hrvatska) raditi na realizaciji prvog arheološkog kampa za srednjoškolce u Srbiji. Tim stručnjaka iz Kreativnog mentortstva zajedno sa alumnijima pomoći će Neozoiku da razvije poslovne i profesionalne veštine koje su neophodne novonastaloj organizaciji.  

 

Kreativno mentorstvo je organizacija koja se bazira na mentorskom radu, osnaživanju i uparivanju mladih angažovanih profesionalaca iz oblasti kulture i kreativnih industrija sa etabliranim stručnjacima iz sveta kulture, medija, menadžmenta sa ciljem osnaživanja pojedinaca ili inicijativa za njihov dalji lični i profesionalni razvoj.

Više o Kreativnom mentorstvu: https://www.kreativnomentorstvo.com

bottom of page