top of page
0J5A0894.JPG
logo-noc-istrazivaca.png
  • TikTok
  • Instagram

Na Noći istraživača 2022 pričali smo

o rimskim grafitima!

STREET ART KROZ

RIMSKI KVART

Mali posetioci i posetiteljke imali su priliku da iz drugog ugla, posredstvom grafita, upoznaju ova dva lokaliteta.  Saznali su koliko je koštalo vino, kome su se posvećivale molitve i da li su postojale i kakve su bile reklame.

Pored upoznavanja sa namenama  i značenjima grafita, naučili su ponešto i o tehnikama njihove izrade. Na fragmentima keramičkih posuda i natron papiru, posetioci su imali mogućnost da nacrtaju  replike grafita ili neka svoja idejna rešenja.

Na kraju, više od 200 fragmenata ukrašavali su raznoliki radovi mališana,  koji su se oprobali u crtanju koristeći neke od materijala za izradu antičkih grafita, poput ugljena.

bottom of page